Företaget

Nutri-Tech Scandinavia AB är sedan 1990 representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA. Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc. finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela värden. Dr. Watts internationella storhet ger ytterligare garanti för Trace Elements högt ställda kvalitetskrav. Dr. Watts har arbetat kliniskt med näringsämnen i mer än 30 år.

Under de senaste 28 åren har hans forskning fokuserats på studier av vävnadsmineralmönster i mänskligt hår. Genom studier av mer än 200.000 analyser har han klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och det neuro-endokrina systemet. Han har vidare kategoriserat vitaminer, mineraler, örter, födoämnen, vatten och mediciner i specifika kategorier beroende på deras metaboliska effekt.

Hans forskning har lett till utvecklandet av individuella mineralmönster associerade med olika sjukdomssymtom, metaboliska typer samt även psykologiska kännetecken. Dr. Watts har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar. Han arbetar idag som forskningschef på Trace Elements, Inc.